Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Kế hoạch Tiêm chủng mở rộng tháng 11 năm 2019
21/11/2019

Số văn bản:  1562/KH-TTYT

Người kí ban hành: BSCKII. Phạm Văn Lực – Giám đốc TTYT

Cấp độ: Bình thường

Loại văn bản: Kế hoạch

Dạng chuyển: Văn thư

Nơi nhận: VPĐT, Website TTYT

Nơi soạn thảo văn bản: Phòng Hành chính tổng hợp

Ngày gửi công văn: Thứ Năm, 21 Tháng 11, năm 2019

Xem chi tiết tại đây.