Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Mua dụng cụ y tế năm 2019”​
26/07/2019

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Mua dụng cụ y tế năm 2019”​

Số văn bản:  1052/TB-TTYT

Người kí ban hành: BSCKII. Phạm Văn Lực – Giám đốc TTYT

Cấp độ: Bình thường

Loại văn bản: Thông báo

Dạng chuyển: Văn thư

Nơi nhận: VPĐT, Website TTYT

Nơi soạn thảo văn bản: Phòng Hành chính tổng hợp

Ngày gửi công văn: Thứ Sáu, 26 Tháng 7, năm 2019

Xem chi tiết tại đây.