Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Phấn đấu đến 2030, 100% tỉnh thành có bệnh viện đa khoa y dược cổ truyền
30/12/2019

Ngày 25/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã thông qua Quyết định 1893/QĐ-TTg ban hành Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030.

Theo đó, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2025, 95% các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có bệnh viện đa khoa y dược cổ truyền hoặc bệnh viện đa khoa y dược cổ truyền – phục hồi chức năng tuyến tỉnh; 90% bệnh viện đa khoa, viện có giường bệnh, bệnh viện chuyên khoa có Khoa y, dược cổ truyền; 95% trạm y tế xã, phường, thị trấn và tương đương có triển khai hoạt động tư vấn sử dụng y dược cổ truyền.

Đặc biệt, phấn đấu đến năm 2030, 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có bệnh viện đa khoa y dược cổ truyền hoặc bệnh viện đa khoa y dược cổ truyền – phục hồi chức năng tuyến tỉnh; 95% bệnh viện đa khoa, viện có giường bệnh, bệnh viện chuyên khoa có Khoa y, dược cổ truyền; 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn và tương đương có triển khai hoạt động tư vấn sử dụng y dược cổ truyền.

Để đạt được mục tiêu trên, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển y dược cổ truyền; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về y dược cổ truyền; nghiên cứu về tính vị và tác dụng theo y học cổ truyền của các vị thuốc nam, thuốc dân gian, bài thuốc kinh nghiệm được xác định theo y học cổ truyền và y học hiện đại.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1893/QĐ-TTg tại đây.