Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá dự toán may, cấp phát trang phục cho viên chức và người lao động làm việc tại các trạm Y tế xã năm 2021
25/10/2021

​Về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá dự toán may, cấp phát trang phục cho viên chức và người lao động làm việc tại các trạm Y tế xã năm 2021. Xem chi tiết Quyết định và Yêu cầu báo giá Tại đây.