Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra điều kiện (vòng 1) và lịch tổ chức xét tuyển (vòng 2) đối với các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2022
03/01/2023

Xem chi tiết thông báo tại đây.