Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

THÔNG BÁO Kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2021
13/01/2022

THÔNG BÁO

Kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2021

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 1266/KH-TTYT ngày 12/11/2021 của Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông về tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2021;

Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức (vòng 2) ngày 07/01/2022 của Ban kiểm tra, sát hạch năm 2021.

Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông thông báo kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2021. (Đính kèm danh sách)

Đề nghị thí sinh truy cập vào Trang thông tin điện tử của Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông tại địa chỉ: http://www.ttyttanphudong.vn để xem. Những thí sinh trúng tuyển liên hệ Phòng Hành chính tổng hợp để hoàn chỉnh hồ sơ, ký hợp đồng tập sự bắt đầu từ ngày 01/02/2022. Trong thời gian tập sự, Trung tâm Y tế sẽ xác minh các bằng chuyên môn và chứng chỉ, nếu thí sinh nào có bằng tốt nghiệp chuyên môn, chứng chỉ không hợp lệ sẽ bị chấm dứt hợp đồng tập sự và bắt buộc nộp lại tiền đã nhận trong thời gian tập sự./.

Xem danh sách tuyển dụng tại đây.