Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

THÔNG BÁO MỜI THẦU Thi công gói thầu số 1 của công trình: “Các công trình phụ trợ Trạm Y tế xã Phú Tân”
16/12/2019

Số văn bản: 1672/QĐ-TTYT

Người kí ban hành: BSCKII. Phạm Văn Lực – Giám đốc TTYT

Cấp độ: Bình thường

Loại văn bản: Thông báo

Dạng chuyển: Văn thư

Nơi nhận: VPĐT, Website TTYT

Nơi soạn thảo văn bản: Phòng Hành chính tổng hợp

Ngày gửi công văn: Thứ Sáu, 13 Tháng 12, năm 2019

Xem chi tiết tại đây.