Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức năm 2020
06/07/2020

THÔNG BÁO

Triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 738/KH-TTYT ngày 25/5/2020 của Trung tâm Y tế về tuyển dụng viên chức năm 2020. Hội đồng Xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông thông triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức năm 2020 như sau:

1. Phổ biến nội dung ôn tập và một số nội dung liên quan:

- Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 7/7/2020 (thứ ba).

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông, ấp Kinh Nhiếm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

2. Phát thẻ dự tuyển:

Các thí sinh có trách nhiệm rà soát, đối chiếu các thông tin trong thẻ dự tuyển, trường họp thí sinh có nhu cầu điều chỉnh thông tin thì liên hệ với Hội đồng xét tuyển viên chức để được điều chỉnh.

Trên đây là thông báo triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức năm 2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông./.

Xem chi tiết thông báo tại đây.