Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

THÔNG BÁO Về việc tổ chức đấu thầu khai thác mặt bằng căn tin và nhà xe
18/11/2020

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu thầu khai thác mặt bằng căn tin và nhà xe

Thực hiện Kế hoạch số 1338/KH-TTYT ngày 16/11/2020 của Trung tâm Y tế về tổ chức đấu thầu khai thác mặt bằng căn tin và nhà xe;

Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông thông báo đến toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm và các đơn vị, cá nhân ngoài cơ quan, nếu có nhu cầu thuê mặt bằng căn tin và nhà xe để kinh doanh ăn uống, văn phòng phẩm, photocopy, giữ xe phục vụ cho viên chức, người lao động, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại khuôn viên Trung tâm Y tế Tân Phú Đông.

1. Mặt bằng đấu giá: Căn tin và nhà xe trong khuôn viên Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông. Địa chỉ: Ấp Kinh Nhiếm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang.

2. Thời gian đăng ký:

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký, đóng lệ phí tham dự đấu giá và tiền ký quỹ từ ngày ban hành Thông báo này đến trước 16 giờ ngày 30/11/2020.

3. Thời gian tổ chức đấu giá:

- Vào lúc: 14 giờ 00 phút, ngày 04/12/2020. Trung tâm Y tế sẽ thực hiện đấu giá khi có từ 02 (hai) tổ chức, cá nhân trở lên tham gia đấu giá. Trường hợp chỉ có 01 tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá, thời gian nhận đăng ký đấu giá và ngày tổ chức đấu giá sẽ được kéo dài thêm 02 (hai) tuần.

4. Địa điểm tổ chức đấu giá:

- Địa điểm: Phòng Giao ban của Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông.

- Địa chỉ: Ấp Kinh Nhiếm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang

- Điện thoại liên hệ: 0374411738, gặp KT. Lê Thị Muôn.

5. Người tham gia đấu giá có trách nhiệm

- Nghiên cứu thật kỹ các nội dung trong dự thảo Hợp đồng đính kèm theo Thông báo này, vì các qui định nêu trong Hợp đồng cơ bản sẽ không thay đổi khi tiến hành ký họp đồng.

- Nộp đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn của Phòng Hành chính tổng hợp.

- Nộp phí tham dự đấu giá tại Phòng Hành chính tổng hợp (Lệ phí không hoàn lại): 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng chẵn).

- Nộp tiền ký quỹ tham dự đấu giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn). Đơn vị, cá nhân không trúng đấu giá sẽ được hoàn lại tiền ký quỹ. Đơn vị cá nhân được công nhận trúng thầu đấu giá sẽ được giữ lại tiền ký quỹ đến khi làm thủ tục bảo đảm thực hiện hợp đồng, nếu từ chối ký hợp đồng sẽ bị hủy kết quả trúng đấu giá và không được hoàn lại tiền ký quỹ. Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá nhưng không có mặt đúng thời gian qui định nêu tại mục 3 của Thông báo này để thực hiện bỏ giá thì sẽ mất tiền ký quỹ tham dự đấu giá.

6. Mức giá khởi điểm:

Hội đồng đấu thầu thống nhất đưa ra mức giá sàn khởi điểm: 3.500.000 (Ba triệu năm trăm nghìn) đồng/tháng. Giá sẽ được ghi tại ngày đấu giá. Người tham gia đấu giá sẽ viết số tiền vào phiếu do Trung tâm Y tế phát ra và nộp cho Hội đồng. Hội đồng sẽ kiểm tra công khai và công bố kết quả tại chỗ.

7. Công nhận trúng đấu giá:

Đơn vị tổ chức, cá nhân được công nhận trúng đấu giá khi đưa ra mức giá cao nhất; Trung tâm Y tế sẽ giữ lại tiền ký quỹ nhằm bảo đảm thực hiện hợp đồng. Trong các trường hợp sau Trung tâm Y tế sẽ không trả lại tiền ký quỹ; đồng thời sẽ mời người trúng giá cao liền kề đến ký hợp đồng. Và người trúng giá không được đòi lại tiền ký quỹ, không được thưa kiện.

a) Đến ngày 18/12/2020 mà người trúng đầu giá không đến ký hợp đồng;

b) Người trúng đấu giá không trực tiếp thực hiện kinh doanh mà chuyên nhượng cho người khác với bất kỳ lý do gì.

8. Ký hợp đồng:

Thời gian hợp đồng cho thuê căn tin và nhà xe: Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2022 (24 tháng).

9. Hồ sơ:

- Đơn xin tham gia dự thầu (theo mẫu có đóng dấu của đơn vị).

- 01 bản sao công chứng CMND hoặc sổ hộ khẩu của chủ thầu. Nếu là tổ chức bổ sung Giấy phép kinh doanh.

Trên đây là Thông báo tổ chức đấu thầu khai thác mặt bằng giữ xe và căn tin của Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông. Đề nghị toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm và những cá nhân, đơn vị bên ngoài Trung tâm có nhu cầu đăng ký tham dự đấu thầu. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Hành chính tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông để được hướng dẫn (KT. Lê Thị Muôn – ĐT: 0374411738)./.

Xem chi tiết Thông báo tại đây.