Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Thông báo yêu cầu báo giá Danh mục, số lượng vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro sử dụng đến 30/4/2020
20/02/2020

Số văn bản: 239/TTYT-TMVT

Người kí ban hành: BS CKI. Đỗ Viết Phúc – P.Giám đốc TTYT

Cấp độ: Bình thường

Loại văn bản: Thông báo mời báo giá

Dạng chuyển: Văn thư

Nơi nhận: VPĐT, Website TTYT

Nơi soạn thảo văn bản: Phòng Hành chính tổng hợp

Ngày gửi công văn: Thứ Năm, 20 Tháng 12, năm 2019

Xem chi tiết tại đây.