Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

TỜ TRÌNH Về việc phê duyệt nhà thầu đủ năng lực để chỉ định thầu thực hiện gói thầu số 1: “Thi công các công trình phụ trợ Trạm Y tế xã Phú Tân”
20/12/2019

TỜ TRÌNH Về việc phê duyệt nhà thầu đủ năng lực để chỉ định thầu thực hiện gói thầu số 1: “Thi công các công trình phụ trợ Trạm Y tế xã Phú Tân

Số văn bản: 1712/TQL-TTYT

Người kí ban hành: Ông. Đỗ Viết Phúc – P.Giám đốc TTYT

Cấp độ: Bình thường

Loại văn bản: Tờ trình

Dạng chuyển: Văn thư

Nơi nhận: VPĐT, Website TTYT

Nơi soạn thảo văn bản: Phòng Hành chính tổng hợp

Ngày gửi công văn: Thứ Năm, 19 Tháng 12, năm 2019

Xem chi tiết tại đây.