Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Mua thiết bị nha khoa năm 2019
12/07/2019

Quyết định Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu  Gói thầu: Mua thiết bị nha khoa năm 2019​

Số văn bản: 246/QĐ-TTYT

Người kí ban hành: BSCKII. Phạm Văn Lực – Giám đốc TTYT

Cấp độ: Bình thường

Loại văn bản: Quyết định

Dạng chuyển: Văn thư

Nơi nhận: VPĐT, Website TTYT

Nơi soạn thảo văn bản: Phòng Hành chính tổng hợp

Ngày gửi công văn: Thứ Tư, 10 Tháng 7, năm 2019

Xem chi tiết tại đây.