Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá dự toán mua văn phòng phẩm, ấn phẩm 6 tháng cuối năm 2019
29/10/2019

Số văn bản: 362/QĐ-TTYT

Người kí ban hành: BSCKII. Phạm Văn Lực – Giám đốc TTYT

Cấp độ: Bình thường

Loại văn bản: Quyết định

Dạng chuyển: Văn thư

Nơi nhận: VPĐT, Website TTYT

Nơi soạn thảo văn bản: Phòng Hành chính tổng hợp

Ngày gửi công văn: Thứ Ba, 29 Tháng 10, năm 2019

Xem chi tiết tại đây.