Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua thiết bị nha khoa năm 2019
14/08/2019

Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua thiết bị nha khoa năm 2019​​​

Số văn bản:  269/QĐ-TTYT

Người kí ban hành: BSCKII. Phạm Văn Lực – Giám đốc TTYT

Cấp độ: Bình thường

Loại văn bản: Quyết định

Dạng chuyển: Văn thư

Nơi nhận: VPĐT, Website TTYT

Nơi soạn thảo văn bản: Phòng Hành chính tổng hợp

Ngày gửi công văn: Thứ Hai, 12 Tháng 8, năm 2019

Xem chi tiết tại đây.