Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Đảng bộ Trung tâm Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
26/01/2024

Ngày 19/01/2024, Đảng bộ Trung tâm Y tế đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; Đồng chí Trần Văn Danh, Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Trung tâm Y tế cùng các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ; Công đoàn Trung tâm Y tế; Chi đoàn Trung tâm Y tế; Khoa, phòng Trạm Y tế trực thuộc Trung tâm Y tế và Bí thư, Phó bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trung tâm Y tế.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đỗ Viết Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy trình bày báo cáo tổng kết hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo đã đánh giá lại kết quả đã đạt được trong năm 2023 về thực hiện nhiệm vụ chính trị trong công tác dự phòng; khám chữa bệnh; y tế cơ sở; công tác chính trị tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra giám sát; công tác vận động quần chúng và đổi mới phương thức lãnh đạo tại đơn vị. Đồng thời cũng đã thẳng thắn nêu lên những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và đề ra các giải pháp, định hướng để giải quyết trong thời gian tới. Thông qua Hội nghị này đại diện các Chi bộ đã phát biểu thảo luận cởi mở, thẳn thắn nhằm làm nổi bật hơn cho báo cáo tổng kết và quyết tâm cùng Đảng bộ lãnh, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của đơn vị đạt kết quả cao trong những thời gian tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Thanh Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện nhà trong thời gian qua, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được cấp trên đánh giá cao qua các đợt kiểm tra. Bên cạnh đó đồng chí cũng nêu thêm một số hạn chế mà Đảng ủy cần phân tích mà làm rõ để khắc phục trong thời gian tới. Để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ III và kế hoạch năm 2024 của Đảng bộ Trung tâm Y tế cần tiếp tục triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 về “Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”. Thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên và quần chúng; phổ biến đầy đủ và kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, viên chức của đơn vị. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; duy trì và nâng chất hoạt động tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; tăng cường công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên đảm bảo chỉ tiêu. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên về chấp hành chủ trương, nghị quyết, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Quy chế làm việc của Chi bộ, Đảng bộ, nội quy cơ quan. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện; chú trọng chất lượng các dịch vụ, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng dịch vụ có chất lượng phù hợp hoàn cảnh mới; duy trì và nâng chất tất cả các trạm Y tế xã thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã theo chuẩn mới của Bộ Y tế qui định; xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể ngày càng vững mạnh.

Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Trần Văn Danh,  Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Trung tâm Y tế đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thanh Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy và sẽ bổ sung vào phương hướng hoạt động, tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy nhằm tiếp tục đưa đơn vị đạt nhiều thành tích hơn nữa về công tác chuyên môn, chú trọng công tác cải cách hành chính, công tác phát triển đảng, các hoạt động đoàn thể nhằm làm tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong thời gian tới./.

Phan Văn Triển - Phòng HCTH.