Truy cập nội dung luôn
  Trang thông tin điện tử Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông            Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc            Trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19            Bộ Y tế khuyến cáo "5K" sống chung an toàn với dịch bệnh Thực hiện khai báo y tế, cách ly y tế đế phòng chóng dịch Covid-19

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
238/TB-VPCP 12-07-2020 Thông báo số 238/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
102/NQ-CP 06-07-2020 Nghị quyết về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế
04/2019/NĐ-CP 11-01-2019 Nghị định qui định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
45/2018/TT-BTC 07-05-2018 Thông tư số 45/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan nhà nước, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
56/2017/TT-BYT 29-12-2017 Thông tư Quy định chi tiết thi hành luật bảo hiểm xã hội và luật an toàn vệ sinh lao động thuốc lĩnh vực y tế
151/2017/NĐ-CP 26-12-2017 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
151/2017/NĐ-CP 26-12-2017 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
99/2016/NĐ-CP 01-07-2016 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý và sử dụng con dấu
56/2015/NĐ-CP 09-06-2015 NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
2151/QĐ-BYT 04-06-2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ Y TẾ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH”
108/2014/NĐ-CP 20-11-2014 NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ
63/2014/NĐ-CP 26-06-2014 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH 28-12-2012 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định y khoa thực hiện
33/2012/TT-BYT 28-12-2012 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC DƯỢC LIỆU CÓ ĐỘC TÍNH SỬ DỤNG LÀM THUỐC TẠI VIỆT NAM
32/2012/TT-BYT 24-12-2012 THÔNG TƯ Quy định về khai báo y tế đối với người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam
30 /2012/TT - BYT 05-12-2012 THÔNG TƯ Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố
27/2012/TT-BYT 30-11-2012 THÔNG TƯ Hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm
26 /2012/TT - BYT 30-11-2012 THÔNG TƯ Quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
25/2012/TT-BYT 29-11-2012 THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thực hành và an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm
19/2012/TT-BYT 09-11-2012 THÔNG TƯ Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
17 /2012/TT-BYT 24-10-2012 THÔNG TƯ Quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh
16/2012/TT-BYT 22-10-2012 THÔNG TƯ Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
15/2012/TT-BYT 12-09-2012 THÔNG TƯ Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
14/2012/TT-BYT 31-08-2012 THÔNG TƯ Quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm” và hướng dẫn triển khai, áp dụng
12 /2012/TT-BYT 15-07-2012 THÔNG TƯ Ban hành Quy trình kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm
11/2012/TT-BYT 28-06-2012 THÔNG TƯ Hướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế
09/2012/TT – BYT 24-05-2012 THÔNG TƯ Hướng dẫn giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và giám sát các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục
08/2012/TT-BYT 17-05-2012 THÔNG TƯ Hướng dẫn việc vận chuyển hàng nguy hiểm trong lĩnh vực y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
07/2012/TT-BYT 14-05-2012 THÔNG TƯ Danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm
06/2012/TT - BYT 20-04-2012 THÔNG TƯ Quy định về điều kiện thành lập và nội dung hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS

Liên kết Liên kết

Visit Counter 2.0 Visit Counter 2.0

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 239
  Tổng lượt truy cập: 669488