Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông họp mặt Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023).
08/02/2023

Chiều ngày 03/2/2023, Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông long trọng tổ chức họp mặt Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023).

Tham dự họp mặt có đồng chí Nguyễn Ngọc Tăng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân Phú Đông; đồng chí Trần Văn Danh, Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Trung tâm Y tế chủ trì hội nghị; đồng chí Đỗ Viết Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, phó Bí thư các chi bộ và tất cả đảng viên trực thuộc Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện. 

Phát biểu ôn lại truyền thống 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023), đồng chí Trần Văn Danh, Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Trung tâm Y tế huyện khẳng định: Chín mươi ba năm qua - một chặng đường không dài so với lịch sử, nhưng đó là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Trải qua hơn ba phần tư thế kỷ, chúng ta càng thêm tự hào về một Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh, đã lãnh đạo nhân dân cả nước làm nên những kỳ tích vĩ đại mà không ai có thể phủ nhận. Sau gần 37 năm, sự nghiệp đổi mới của nhân dân ta do Đảng lãnh đạo đã đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, tạo tiền đề cho đất nước tiếp tục phát triển, thực hiện mục tiêu cao cả “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đã được Ban Chấp Trung ương Đảng (khóa XII) tổng kết lý luận và thực tiễn. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, nền kinh tế Việt Nam đã có bước phát triển nhanh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao; đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp./.

Phan Văn Triển - Phòng HCTH.