Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Chi bộ trạm Y tế xã Phú Tân kết nạp Đảng viên mới
17/11/2020

 

Bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới là một nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển và nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng.

Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của Chi bộ Trạm Y Tế Phú Tân và sự nổ lực, phấn đấu của bản thân, và được sự đồng ý của Đảng ủy xã Phú Tân, vào ngày 12/11/2020 Chi bộ trạm Y tế xã Phú Tân tổ chức kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Võ Nhật Trường viên chức Trạm Y tế Phú Tân kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đồng chí Huỳnh Thị Kim – Bí thư chi bộ trao quyết định kết nạp Đảng, đồng thời quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên. Chỉ đạo đảng viên mới thực hiện và chấp hành nghiêm chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, thực hiện tốt theo lời tuyên thệ mà đảng viên đã tuyên thệ, và 4 nhiệm vụ của người đảng viên, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ trong sinh hoạt cũng như nơi cư trú. Đồng thời đồng chí Huỳnh Thị Kim cũng phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đồng chí Nguyễn Võ Nhật Trường trong thời gian đảng viên dự bị.

Đồng chí Huỳnh Thị Kim trao quyết định kết nạp Đảng viên mới.

Sau khi nhận quyết định đồng chí Đảng viên mới đã đứng trước lá cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu học tập không ngừng nâng cao trình độ, và tiếp tục nghiên cứu Điều lệ Đảng, Quy định 47 để đủ điều kiện chuyển Đảng chính thức khi đến thời gian quy định của Điều lệ, để luôn xứng đáng là người Đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hành thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần  xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, buổi lễ kết nạp Đảng viên đã thành công tốt đẹp./.

                                                            Nguyễn Ngọc Thiên Vân -TYT Phú Tân.