Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH LẦN II - NĂM 2020
14/04/2020

Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lần II - năm 2020

Số văn bản:  520/DS-TTYT

Người kí ban hành: Ông Phạm Văn Lực – Giám đốc 

Cấp độ: Bình thường

Loại văn bản: Danh sách

Dạng chuyển: Văn thư

Nơi nhận: VPĐT, Website 

Ngày gửi công văn: Thứ Tư, 7 Tháng 4, năm 2020

Xem chi tiết danh sách tại đây.

Tin liên quan