Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
12/10/2019

Số văn bản:  1112/BC-TTYT

Người kí ban hành: BSCKII. Phạm Văn Lực – Giám đốc TTYT

Cấp độ: Bình thường

Loại văn bản: Báo cáo

Dạng chuyển: Văn thư

Nơi nhận: VPĐT, Website TTYT

Nơi soạn thảo văn bản: Phòng Hành chính tổng hợp

Ngày gửi công văn: Thứ Năm, 08 Tháng 8, năm 2019

Xem chi tiết tại đây.