Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Kết quả kiểm tra điều kiện (vòng 1) và lịch tổ chức xét tuyển (vòng 2) đối với các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2023
15/11/2023

Xem chi tiết Thông báoDanh sách tại đây.