Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua hóa chất xét nghiệm
18/03/2020

​THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua hóa chất xét nghiệm
Số văn bản: 409/TB-TTYT

Người kí ban hành: BSCKII. Phạm Văn Lực – Giám đốc TTYT

Cấp độ: Bình thường

Loại văn bản: Quyết định

Dạng chuyển: Văn thư

Nơi nhận: VPĐT, Website TTYT

Nơi soạn thảo văn bản: Phòng Hành chính tổng hợp

Ngày gửi công văn: Thứ Tư, 18 Tháng 3, năm 2020

Xem chi tiết tại đây.