Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua văn phòng phẩm, ấn phẩm 6 tháng đầu năm 2020
18/03/2020

 Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua văn phòng phẩm, ấn phẩm 6 tháng đầu năm 2020
Số văn bản: 405/TB-TTYT

Người kí ban hành: BSCKII. Phạm Văn Lực – Giám đốc TTYT

Cấp độ: Bình thường

Loại văn bản: Quyết định

Dạng chuyển: Văn thư

Nơi nhận: VPĐT, Website TTYT

Nơi soạn thảo văn bản: Phòng Hành chính tổng hợp

Ngày gửi công văn: Thứ Ba, 17 Tháng 3, năm 2020

Xem chi tiết tại đây.