Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

PHIẾU NHẬN XÉT đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú
18/11/2021

Tải văn bản mẫu tại đây.