Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

QUYẾT ĐỊNH Ban hành “Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh” bổ sung năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông
16/10/2020

Xem chi tiết Quyết định 380/QĐ-TTYT tại đây.

QUY TRÌNH 06 KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BỔ SUNG MỚI NĂM 2020 TẠI TRẠM Y TẾ XÃ tại đây.

QUY TRÌNH 11 KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BỔ SUNG MỚI TẠI CÁC KHOA NĂM 2020 tại đây.