Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đã tham gia xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông
14/07/2020

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đã tham gia xét tuyển viên chức năm 2020

của Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông

1. Danh sách dự phỏng vấn tại Phòng sát hạch số 1

Stt

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Ghi chú

01

Võ Thị Tuyết Lan

26/01/1989

Nữ

Đã thi tuyển

02

Lê Thị Ngọc Hằng

05/01/1997

Nữ

Đã thi tuyển

03

Ngô Thị Ngọc Thơ

02/06/1995

Nữ

Đã thi tuyển

04

Lê Thị Yến  Như

05/03/1994

Nữ

Đã thi tuyển

05

Võ Phương Hồng Thủy

15/03/1992

Nữ

Đã thi tuyển

06

Võ Thị Thùy Ngân

23/10/1993

Nữ

Đã thi tuyển

07

Nguyễn Ngọc Nhi

25/04/1991

Nữ

Vắng mặt

08

Nguyễn Thị Hồng Mụi

21/04/1993

Nữ

Đã thi tuyển

09

Lê Thị Mỹ Tiên

13/03/1996

Nữ

Đã thi tuyển

10

Trần Văn Quen Đi

10/08/1991

Nam

Đã thi tuyển

11

Nguyễn Tấn Mộc

13/09/1990

Nam

Đã thi tuyển

12

Dương Hoàng Chánh Thạch

17/01/1997

Nam

Đã thi tuyển

13

Nguyễn Thị Diểm Phượng

07/06/1991

Nữ

Đã thi tuyển

14

Trần Thị Huyền Trang

25/07/1992

Nữ

Đã thi tuyển

15

Lê Trọng Ân

14/10/1990

Nam

Đã thi tuyển

2. Danh sách dự phỏng vấn tại Phòng sát hạch số 2

Stt

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Ký tên

01

Nguyễn Huy Bình

19/09/1994

Nam

Đã thi tuyển

02

Nguyễn Thanh Thùy

20/05/1992

Nữ

Đã thi tuyển

03

Võ Văn Mến

07/10/1993

Nam

Đã thi tuyển

04

Nguyễn Thị Ngọc Đào

24/01/1992

Nữ

Đã thi tuyển

05

Phạm Thị Cẩm Lệ

08/04/1995

Nữ

Đã thi tuyển

06

Nguyễn Ngọc Thiên Vân

12/03/1991

Nữ

Đã thi tuyển

07

Trương Quốc Thái

08/04/1990

Nam

Đã thi tuyển

08

Phan Thị Ngọc Hà

04/09/1993

Nữ

Đã thi tuyển

09

Nguyễn Thị Kim Phắc

25/10/1996

Nữ

Đã thi tuyển

10

Dương Thị Hồng Thủy

19/04/1994

Nữ

Đã thi tuyển

11

Trần Minh Trí

20/03/1987

Nam

Đã thi tuyển

12

Nguyễn Thị Kim Huệ

29/08/1995

Nữ

Đã thi tuyển

13

Dương Ngọc Quỳnh Như

26/09/1992

Nữ

Đã thi tuyển

14

Võ Liễu Điền

24/04/1993

Nam

Đã thi tuyển

15

Dương Na Vi

19/06/1991

Nữ

Đã thi tuyển

 

Xem chi tiết thông báo tại đây.