Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020
20/07/2020

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020

Căn cứ Thông tư số 03/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Kế hoạch số 738/KH-TTYT ngày 25/5/2020 của Trung tâm Y tế về tuyển dụng viên chức năm 2020;

Căn cứ kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức (vòng 2) ngày 14/7/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020,

Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông thông báo Kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2020 (vòng 2) và Kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020 theo 02 phụ lục đính kèm.

Đề nghị thí sinh truy cập vào Trang thông tin điện tử của Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông tại địa chỉ: http://www.ttyttanphudong.vn để xem. Những thí sinh trúng tuyển liên hệ Phòng Hành chính tổng hợp để hoàn chỉnh hồ sơ, ký hợp đồng tập sự bắt đầu từ ngày 01/8/2020. Trong thời gian tập sự, Trung tâm Y tế sẽ xác minh các bằng chuyên môn và chứng chỉ, nếu thí sinh nào có bằng tốt nghiệp chuyên môn, chứng chỉ không hợp lệ sẽ bị chấm dứt hợp đồng tập sự và bắt buộc nộp lại tiền đã nhận trong thời gian tập sự./.

Xem chi tiết thông báo tại đây.

Xem chi tiết danh sách kết quả tại đây.