Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2021
17/11/2021

Căn cứ Kế hoạch số 1266/KH-TTYT ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông về tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2021, Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông thông báo công khai việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2021, cụ thể như sau:

1. Số lượng:

Stt

Nơi làm việc

Vị trí việc làm cần tuyển

Số lượng tuyển

Trình độ chuyên môn cần tuyển

01

Phòng Hành chính tổng hợp

Nghiệp vụ Y dợc

02

Bác sỹ đa khoa

02

Khoa Phụ sản

Khám chữa bệnh

01

Bác sỹ đa khoa

03

Khoa Khám bệnh

Khám chữa bệnh

02

Bác sỹ đa khoa

 

04

 

Khoa Phụ sản

Điều dưỡng sản phụ khoa

 

01

Điều dưỡng cao đẳng trở lên

 

05

 

Khoa Kiểm soát bệnh tật

Quản lý bệnh không lây nhiễm

 

01

 

Y sỹ đa khoa

 

06

 

Trạm Y tế xã Phú Thạnh

 

Dân số-KHHGĐ

 

01

Điều dưỡng cao đẳng trở lên

 

07

 

Trạm Y tế xã Tân Phú

 

Y tế công cộng

 

01

Điều dưỡng cao đẳng trở lên

2. Điều kiện:

- Có đủ sức khoẻ.

- Lý lịch rõ ràng.

- Có năng lực và trình độ để hoàn thành công việc.

- Không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Ưu tiên có hộ khẩu thường trú tại huyện Tân Phú Đông.

3. Hồ sơ gồm:

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển dụng viên chức, gồm: Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).​

4. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 15/12/2021.

5. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hành chính tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông. Địa chỉ: Đường số 5, Ấp Kinh Nhiếm, Xã Phú Thạnh, Huyện Tân Phú Đông, Tỉnh Tiền Giang.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ ông Phan Văn Triển, Phòng Hành chính tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông, Số điện thoại: 0273.3529080./.

Xem chi tiết thông báo tuyển dụng tại đây.