Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Trạm Y tế xã Phú Đông nâng cao chất lượng khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế cho người dân trên địa bàn xã trong năm 2024
10/06/2024

Trong những năm gần đây Trạm Y tế xã Phú Đông xã Phú Đông đã thực hiện tốt  công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn xã Phú Đông đặc biệt là công tác khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế.

Nhân lực Trạm Y tế xã Phú Đông hiện có 7 viên chức gồm: 4 YSĐK, 1 YHCT, 1 DSCĐ, 1 Yt. Công tác khám BHYT những năm gần đây đạt được kết quả như sau:  năm 2022 đạt 2262 lượt khám bệnh, năm 2023 đạt 2654 lượt khám chữa bệnh BHYT, điều đạt chỉ tiêu kế hoạch đề tra. Để đạt được kết quả trên là sự đóng góp của tập thể viên chức Trạm Y tế trong công tác khám chữa bệnh và sự hỗ trợ, hướng dẫn của Trung tâm Y tế huyện, sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã Phú Đông, sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể xã ấp.

Hình ảnh viên chức Trạm Y tế

Trong năm 2024 để tiếp tục duy trì tốt kết quả khám chữa bệnh đã đạt được và ngày càng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh thì từ đầu năm 2024 Trạm Y tế đã xây dựng kế hoạch hoạt động của Trạm Y tế đặc biệt chú trọng đến công tác khám chữa bệnh BHYT cho người dân trên địa bàn xã như: Thực hiện tốt theo chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn của TTYT, đội ngũ nhân viên Trạm Y tế phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn thường xuyên cập nhật kiến thức mới, thực hiện tốt quy tắc ứng xử với người dân, bệnh nhân, đảm bảo sự hài lòng của người bệnh khi đến khám bệnh, phối hợp tuyên truyền vận động người dân đến khám bệnh BHYT, tổ chức các buổi khám bệnh tại nhà cho người bệnh không đi lại được có nhu cầu khám bệnh.

Ngoài những thành công trong công tác khám chữa bệnh thì trong quá trình thực hiện còn một số khó khăn như: Trạm Y tế hiện tại không có bác sỹ, một bộ phận người dân còn chưa tin tưởng vào tay nghề của đội ngũ nhân viên  Y tế tuyến cơ sở, trang thiết bị, máy móc Y tế tuyến xã chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân khi đến khám chữa bệnh./.

Đặng Thị Tuyết Ngân - TYT Phú Đông.