Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Quy định văn bằng chuyên môn của người hoạt động y học gia đình
08/10/2019

Ngày 21/8/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư 21/2019/TT-BYT hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình.

Theo đó, quy định về văn bằng chuyên môn, giấy chứng nhận đào tạo y học gia đình như sau:
- Người đã được cấp chứng chỉ hành nghề và đã thực hiện hoạt động KCB y học trước ngày 15/10/2019 thì tiếp tục được hoạt động và phải cập nhật kiến thức về y học gia đình tối thiểu 03 tháng.
- Bác sĩ đa khoa, bác sĩ chuyên khoa hệ lâm sàng đã được cấp chứng chỉ hành nghề KCB được KCB y học gia đình ngay sau khi đáp ứng một trong các trường hợp sau:
+ Có một trong các văn bằng bác sĩ nội trú, chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sĩ, tiến sĩ về chuyên ngành y học gia đình;
+ Có giấy chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng về y học gia đình tối thiểu 03 tháng;
+ Có giấy chứng nhận theo từng đợt học có các nội dung ghi trong giấy xác nhận hoặc tín chỉ chương trình đào tạo, bồi dưỡng về y học gia đình với tổng thời gian tối thiểu 03 tháng.
- Bác sĩ y học dự phòng đã được cấp chứng chỉ hành nghề  trước và sau ngày 15/10/2019 và có giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng về y học gia đình tối thiểu 03 tháng được tham gia KCB y học gia đình tại trạm y tế xã, phường, thị trấn.
Thông tư 21/2019/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15/10/2019, xem chi tiết tại đây.