Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

​​Về việc thành lập Tổ quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình “Các công trình phụ trợ Trạm Y tế xã Phú Tân”
13/12/2019

​​Về việc thành lập Tổ quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình “Các công trình phụ trợ Trạm Y tế xã Phú Tân”
 
Số văn bản: 397/QĐ-TTYT

Người kí ban hành: BSCKII. Phạm Văn Lực – Giám đốc TTYT

Cấp độ: Bình thường

Loại văn bản: Quyết định

Dạng chuyển: Văn thư

Nơi nhận: VPĐT, Website TTYT

Nơi soạn thảo văn bản: Phòng Hành chính tổng hợp

Ngày gửi công văn: Thứ Năm, 12 Tháng 12, năm 2019

Xem chi tiết tại đây.