Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 của Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở
14/10/2019

Số ký hiệu 64/KL-TW
Ngày ban hành 28/5/2013
Loại văn bản Kết luận
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Trích yếu

Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 của Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở

Ngày hiệu lực  
Cơ quan ban hành Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
File đính kèm Ket-luan_tw64