Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
14/10/2019

Số ký hiệu 76/NQ-CP
Ngày ban hành 13/6/2013
Loại văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
Ngày hiệu lực  
Cơ quan ban hành Chính phủ
File đính kèm 76/nq-cp.pdf