Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra điều kiện (vòng 1) dự tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2021
20/12/2021

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra điều kiện (vòng 1) dự tuyển dụng viên chức

sự nghiệp Y tế năm 2021

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 1266/KH-TTYT ngày 12/11/2021 của Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông về tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-TTYT ngày 14/12/2021 của Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021;

Quyết định số 266/QĐ-HĐTDVC ngày 14/12/2021 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông về việc thành lập Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển;

Căn cứ kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 01 vào ngày 16/12/2021 của Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển năm 2021. Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông thông báo kết quả xét vòng 1 (danh sách đính kèm) và lịch tổ chức xét tuyển vòng 2 đối với các thí sinh đủ điều kiện cụ thể như sau:

- Từ ngày 17/12/2021-24/12/2021: Công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển vòng 2 và tổ chức ôn tập.

- Từ ngày 27/12/2021-31/01/2022: Thông báo triệu tập dự tuyển, niêm yết số báo danh, phòng, sơ đồ, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch.

- Vào lúc 14 giờ ngày 06/01/2022: Thí sinh tập trung, phổ biến hình thức, nội quy thi. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông. Địa chỉ: Đường số 5, ấp Kinh Nhiếm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

- Vào lúc 08 giờ ngày 07/01/2022: Tổ chức kiểm tra, sát hạch bằng phỏng vấn đối với thí sinh dự tuyển. (Lưu ý: Thí sinh có mặt trước giờ thi 15 phút để chuẩn bị).

Đề nghị thí sinh truy cập vào Trang thông tin điện tử của Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông tại địa chỉ: http://ttyttanphudong.vn để cập nhật thông tin.

Trên đây là thông báo kết quả thí sinh đủ điều kiện tham dự (vòng 2) tuyển dụng viên chức năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông./.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Xem danh sách kết quả hồ sơ tại đây.