Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

THÔNG BÁO Lịch kiểm tra, sát hạch (vòng 2) tuyển dụng viên chức năm 2021
31/12/2021

THÔNG BÁO

Lịch kiểm tra, sát hạch (vòng 2) tuyển dụng viên chức năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 1266/KH-TTYT ngày 12/11/2021 của Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông về tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2021. Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông thông báo đến các thí sinh tham dự kiểm tra, sát hạch (vòng 2) như sau:

1. Thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch: Bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 07/01/2022 (thứ sáu).

2. Địa điểm: Khối nhà B, Lầu 01, Phòng thi số 01, Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông, ấp Kinh Nhiếm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

3. Tài liệu ôn tập: Được đăng tải trên trang thông tin điện tử Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông: địa chỉ http://ttyttanphudong.vn

4. Hội đồng tuyển dụng viên chức yêu cầu thí sinh có mặt trước 15 phút theo thời gian trên thẻ dự thi và địa điểm nêu trên. Khi đi phải mang theo thẻ dự thi và giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của bản thân.

5. Nếu thí sinh vắng trong kỳ kiểm tra, sát hạch này Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông không chịu trách nhiệm.

Trên đây là thông báo lịch kiểm tra, sát hạch (vòng 2) tuyển dụng viên chức năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông./.

Xem chi tiết thông báo tại đây.