Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

THÔNG BÁO Về việc bán tài sản, công cụ dụng dụng cụ thanh lý năm 2019.
31/10/2019

Số văn bản: 1487/TB-TTYT

Người kí ban hành: BSCKII. Phạm Văn Lực – Giám đốc TTYT

Cấp độ: Bình thường

Loại văn bản: Thông báo

Dạng chuyển: Văn thư

Nơi nhận: VPĐT, Website TTYT

Nơi soạn thảo văn bản: Phòng Hành chính tổng hợp

Ngày gửi công văn: Thứ Tư, 30 Tháng 10, năm 2019

Xem chi tiết tại đây.