Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Về việc thành lập Tổ mua thẩm định gói thầu mua sắm Camera năm 2019
25/06/2019

Ngày 24 tháng 6 năm 2019 Giám đốc TTYT đã ký ban hành Quyết định Về việc thành lập Tổ mua thẩm định gói thầu mua sắm Camera năm 2019

Số văn bản: 231/QĐ-TTYT

Người kí ban hành: BSCKII. Phạm Văn Lực – Giám đốc TTYT

Cấp độ: Bình thường

Loại văn bản: Quyết định

Dạng chuyển: Văn thư

Nơi nhận: VPĐT, Website TTYT

Nơi soạn thảo văn bản: Phòng Hành chính tổng hợp

Ngày gửi công văn: Thứ hai, 24 Tháng 6, năm 2019

Xem chi tiết tại đây.