Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa X Về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước
14/10/2019

Số ký hiệu 17-NQ/TW
Ngày ban hành 01/08/2007
Loại văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa X Về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước
Ngày hiệu lực  
Cơ quan ban hành Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
File đính kèm 26051502063955_NQ TW so 17 Khoa X ve CCHC.pdf