Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Danh mục thuốc Generic trúng thầu sử dụng tại trung tâm y tế huyện năm 2018-2020 thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm
14/10/2019

Số văn bản:  429/DM-TTYT

Người kí ban hành: BSCKII. Phạm Văn Lực – Giám đốc TTYT

Cấp độ: Bình thường

Loại văn bản: Danh mục

Dạng chuyển: Văn thư

Nơi nhận: VPĐT, Website TTYT

Nơi soạn thảo văn bản: Phòng Hành chính tổng hợp

Ngày gửi công văn: Thứ Tư, 27 Tháng 3, năm 2019

Xem chi tiết  tại đây.