Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Về việc ban hành “Khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế”
12/10/2019

Số văn bản:  272/QĐ-TTYT

Người kí ban hành: BSCKII. Phạm Văn Lực – Giám đốc TTYT

Cấp độ: Bình thường

Loại văn bản: Quyết định

Dạng chuyển: Văn thư

Nơi nhận: VPĐT, Website TTYT

Nơi soạn thảo văn bản: Phòng Hành chính tổng hợp

Ngày gửi công văn: Thứ Hai, 12 Tháng 8, năm 2019

Xem chi tiết QĐ 272/QĐ-TTYT tại đây và xem chi tiết Khung giá viện phí áp dụng cho người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú cho người bệnh không có BHYT tại đây.