Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Về việc ban hành “Khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế”
12/10/2019

Số văn bản:  271/QĐ-TTYT

Người kí ban hành: BSCKII. Phạm Văn Lực – Giám đốc TTYT

Cấp độ: Bình thường

Loại văn bản: Quyết định

Dạng chuyển: Văn thư

Nơi nhận: VPĐT, Website TTYT

Nơi soạn thảo văn bản: Phòng Hành chính tổng hợp

Ngày gửi công văn: Thứ Hai, 12 Tháng 8, năm 2019

Xem chi tiết QĐ 271/QĐ-TTYT tại đây và xem chi tiết Khung giá viện phí Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông và các trạm Y tế xã tại đây.