Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

THÔNG BÁO MỜI THẦU Thi công gói thầu số 1 của công trình: “Xây dựng khu cách ly bệnh Covid-19”
14/04/2020

​THÔNG BÁO MỜI THẦU Thi công gói thầu số 1 của công trình: “Xây dựng khu cách ly bệnh Covid-19”
Số văn bản: 559/TB-TTYT

Người kí ban hành: BS CKII. Phạm Văn Lực – Giám đốc TTYT

Cấp độ: Bình thường

Loại văn bản: Thông báo mời thầu

Dạng chuyển: Văn thư

Nơi nhận: VPĐT, Website TTYT

Nơi soạn thảo văn bản: Phòng Hành chính tổng hợp

Ngày gửi công văn: Thứ Tư, 14 Tháng 4, năm 2020

Xem chi tiết tại đây.