Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

THÔNG BÁO Về việc mời tham gia đấu thầu Gói thầu: “Mua thiết bị phục vụ công tác chuyên môn năm 2019”
12/07/2019

Tên gói thầu: Mua thiết bị phục vụ công tác chuyên môn năm 2019.

Phát hành ngày: 12/7/2019

Thời hạn nhận hồ sơ: đến trước 10 giờ ngày 25/7/2019

Ban hành kèm theo Thông báo: 969/TB-TTYT ngày 12/7/2019

Số văn bản: 969/TB-TTYT

Người kí ban hành: BSCKII. Phạm Văn Lực – Giám đốc TTYT

Cấp độ: Bình thường

Loại văn bản: Thông báo

Dạng chuyển: Văn thư

Nơi nhận: VPĐT, Website TTYT

Nơi soạn thảo văn bản: Phòng Hành chính tổng hợp

Ngày gửi công văn: Thứ Sáu, 12 Tháng 7, năm 2019

Xem chi tiết thông báo tại đây.