Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024
26/01/2024

Ngày 05/01/2024, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Trần Văn Danh, Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Trung tâm Y tế; đồng chí Đỗ Viết Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế; đồng chí Lương Hoài Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Y tế, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế; lãnh đạo các khoa, phòng, Trạm Y tế các xã và cùng toàn thể 2/3 viên chức, người lao động đang làm việc tại các khoa, phòng, Trạm Y tế các xã.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024; Báo cáo công tác tài chính; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023; Dự thảo các Quy chế của đơn vị năm 2024: Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản ly tài sản công, Quy chế thi đua, khen thưởng, Quy chế nâng bậc lương thường xuyên và nâng lương trước hạn, … Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024.

​     

Năm 2023, dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy; sự phối hợp đồng bộ giữa Chính quyền và Công đoàn cơ sở Trung tâm cũng như sự đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, dân chủ của viên chức, người lao động đang làm việc tại Trung tâm và Trạm Y tế các xã nên mọi nhiệm vụ chính trị của ngành tại địa phương đã cơ bản hoàn thành tốt. Trong năm qua, hệ thống y tế dự phòng hoạt động hiệu quả, làm tốt công tác phòng chống các loại dịch bệnh, tại địa phương không có dịch bệnh lớn xảy ra; Các chương trình mục tiêu Y tế - Dân số được duy trì đảm bảo thực hiện tốt. Công tác khám, chữa bệnh được đảm bảo, triển khai nhiều kỹ thuật mới trong khám và điều trị. Cơ sở vật chất, trang thiết bị từng bước được quan tâm đầu tư. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật cho cán bộ được chú trọng. Phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế ngày càng được đổi mới; mặc dù còn rất nhiều khó khăn song đơn vị đã nỗ lực thực hiện đạt gần 100% chỉ tiêu kế hoạch… Những kết quả đó đã từng bước củng cố niềm tin đối với viên chức, người lao động trong đơn vị cũng như góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân tại địa phương.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào kết quả hoạt động của đơn vị và công tác Công đoàn; đóng góp ý kiến vào dự thảo các Quy chế được trình bày tại Hội nghị, đồng thời bày tỏ tâm tư nguyện vọng, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chung của đơn vị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác và cải thiện ngày một tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động trong năm 2024. Hội nghị đã thống nhất bầu Bầu ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2026

Tại Hội nghị, đại diện Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã thực hiện ký Quy chế phối hợp giữa Chính quyền với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở năm 2024; phát động phong trào thi đua yêu nước và tổ chức ký giao ước thi đua của các khoa, phòng và Trạm Y tế các xã năm 2024. 

Hội nghị viên chức, người lao động Trung tâm Y tế huyện diễn ra trong không khí tích cực, dân chủ và cởi mở. Sau một buổi làm việc nghiêm túc, Hội nghị đã thành công tốt đẹp. Với sự nhất trí, đồng thuận của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cùng với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, ý thức trách nhiệm của mỗi viên chức, lao động sẽ là tiền đề quan trọng để Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của đơn vị năm 2024./.

Phan Văn Triển - Phòng HCTH.