Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Quyền Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông trao Quyết định bổ nhiệm lại Trưởng trạm Y tế xã Tân Thạnh
27/01/2023

Ngày 17/01/2023, Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông đến trạm y tế xã Tân Thạnh trao quyết định bổ nhiệm lại Trưởng Trạm Y tế xã Tân Thạnh.

Căn cứ hướng dẫn số 1955/HD-SYT ngày 14/05/2020 của sở y tế tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện thẩm quyền và trình tự thủ tục tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức ngành y tế tỉnh Tiền Giang.

Căn cứ công văn số 5955/SYT-TCCB ngày 31/10/2022 của Sở y tế tỉnh Tiền Giang về việc đồng ý bổ nhiệm lại viên chức quản lý.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế. Bs CKII. Trần Văn Danh – Quyền Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông và Trưởng phòng hành chính – tổng hợp cùng tham dự. Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Tân Thạnh và cùng toàn thể cán bộ viên chứcTrạm Y tế tham dự.

Ông Phan Văn Triển- Trưởng phòng hành chính-tổng hợpTrung tâm Y tế công bố Quyết định số 13/QĐ -TTYT, ngày 06/01/2023 của Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông về việc bổ nhiệm  lại viên chức quản lý CNPS. Lê Thị Thanh Nhàn- Trưởng Trạm Y tế nhận nhiệm vụ Trưởng Trạm Y tế xã Tân Thạnh nhiệm kỳ tiếp theo thuộc Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông.

BSCKII. Trần Văn Danh – Quyền Giám đốc TTYT huyện trao Quyết định bổ nhiệm lại Bà Lê Thị Thanh Nhàn – Trưởng trạm y tế xã Tân Thạnh

Thay mặt lãnh đạo BSCKII Trần Văn Danh – Quyền Giám đốc Trung tâm Y tế huyện chúc mừng Bà Lê Thị Thanh Nhàn- CNPS vừa được bổ nhiệm lại chức danh Trưởng Trạm Y tế xã Tân Thạnh và mong muốn với cương vị lãnh đạo tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác để thực hiện tốt vai trò quản lý điều hành và cùng với tập thể Trạm y tế tạo sự đoàn kết trong đơn vị.

Phát biểu của bà Lê Thị Thanh Nhàn- CNPS cảm ơn sự tín nhiệm của quí vị lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo địa phương và sự tin tưởng của quí đồng nghiệp, thời gian tới sẽ cùng tập thể cán bộ viên chức tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, đoàn kết với tập thể hoàn thành tốt chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong tình hình mới trên địa bàn xã./.

Lê Thị Thanh Nhàn - TYT Tân Thạnh.