Truy cập nội dung luôn

=============Chi tiết tin

Tập huấn “Phương pháp nghiên cứu khoa học y học” cho nhân viên y tế
01/03/2023

 

Nhằm cập nhật các kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học trong y học đồng thời bồi dưỡng cho cán bộ, viên chức và nhân viên y tế trong đơn vị phát triển năng lực chuyên môn trong việc nghiên cứu khoa học lĩnh vực y học. Trong 3 ngày từ 21 đến 23/02/2034 Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông đã tổ chức lớp tập huấn “Phương pháp nghiên cứu khoa học y học ” cho 50 viên chức đang công tác tại các khoa, phòng trạm y tế trực thuộc.

Báo cáo viên trình bày nội dung tập huấn

Tại khóa tập huấn, báo cáo viên đã trình bài khái quát về vai trò của nghiên cứu khoa học và các thiết kế nghiên cứu; mục tiêu nghiên cứu; cỡ mẫu và cách chọn mẫu nghiên cứu; quy trình thực hiện một đề tài NCKH.

Quan cảnh thảo luận nhóm tại lớp tập huấn

Sau mỗi nội dung trình bày, các học viên được cùng nhau trao đổi, thảo luận, qua đó biết cách xác định chủ đề và mục tiêu nghiên cứu, lựa chọn thiết kế và xây dựng công cụ thu thập thông tin phù hợp để hoàn thiện đề cương nghiên cứu.

Các học viên trao đổi làm bài tập nhóm tại lớp

Thông qua lớp tập huấn, viên chức trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông nắm được các kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học, phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lĩnh vực y tế; qua đó ứng dụng các kiến thức đã học vào thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại đơn vị./.

Hồ Văn Son - Khoa KSBT.